dimarts, 10 de gener de 2012

"Cultura Visual"

Heus ací un projecte per L'assignatura de Psicologia del art i estudis de gènere que tracta de "cóm els joves es relacionen amb la cultura visual". Es tracta d'un projecte que comença analitzant com la cultura visual intervé en la contrucció de la nostre identitat i demana que després realitzem una "apropiació" que expressi com cadascun de nosaltres ens relacionem amb la cultura visual. Jo he respost confeccionant aquesta caixa desplegable on hi he instal·lat un petit univers de referents, experiències, metàfores... Un treball molt interessant que he fet en grup, conjuntament amb altres 8 companyes, del que estem fent un vídeo que ha d'explicar la manera com hem realitzat aquesta experiència i amb el que properament viatjarem a Pamplona a unes jornades relacionades amb el mateix tema que titula aquest treball, on es visionarà el vídeo esmentat.